עיריית קריית ביאליק מקדמת את תוכנית אזור אוויר נקי בעיר

סקר ספירת תנועה בכדי ליצור מאגר נתונים לאזורי זיהום אויר. צירי תנועה בהם תינתן הרשאה למעבר מכוניות העובדות על דיזל. רכבים מזהמים שיידרשו להתקין מסנני פליטה המפחיתים את הזיהום ועוד. קריית ביאליק מקדמת את איכות הסביבה בתחומה


תוכנית לאומית להפחתת זיהום האוויר מהתחבורה באזור המפרץ. מנתונים של O.E.C.D, זיהום תחבורתי הוא גורם תמותה ותחלואה משמעותי מאד. על פי הערכה, זיהום אויר בישראל גורם לכ־2500 מקרי מוות בשנה, כתוצאה מזיהום אויר שמקורו בתחבורה. עוד עולה מדוח הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, כי כלי רכב המונעים בדיזל, מזהמים יותר לעומת כלי רכב המונעים בבנזין ועלולים לסכן את בריאות הציבור.

חלק ניכר מזיהום האוויר שאליו  חשופים התושבים, נובע מכלי רכב שפולטים מזהמים בגובה נמוך ובקרבה ישירה לאדם או למגוריו. עקב ריכוז גבוה של פליטת חנקן דו חמצני, מזהם אויר שאופייני לשריפת דלקים שנמצא בריכוז גבוה באזור המפרץ, החליטה  הממשלה לקיים התכנית הלאומית להפחתת זיהום אויר והפחתת סיכונים סביבתיים באזור מפרץ חיפה. החלטה זו, בין היתר, כוללת הכנת תכנית להפחתת זיהום אויר שמקורו בתחבורה. לפני מספר חדשים נקבעו תקנות אויר נקי הקובעות, בין היתר, מהו רכב מזהם.

אולי גם זה יעניין אותך

עיריית קריית ביאליק בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים, יקיימו תהליך שיתוף הציבור לצורך הכנת תכנית אופרטיבית להפחתת הזיהום ומתוך מטרה לאפשר שקיפות ושיתוף קבוצות שונות באוכלוסייה בתהליך קבלת ההחלטות.

בשלבים הראשונים יתבצע סקר ספירת תנועה בכדי ליצור מאגר נתונים לאזורי זיהום אויר. ייקבעו צירי תנועה בהם תינתן הרשאה למעבר מכוניות העובדות על דיזל. רכבים מזהמים יידרשו להתקין מסנני פליטה המפחיתים את הזיהום. בהמשך, תתבצע אכיפה על ידי מצלמות ונציגי האיגוד.

ראש העירייה אלי דוקורסקי מסר: "החלטנו להגביר את מאמצינו ולשמור על קריית ביאליק ירוקה ונקייה גם בנושא אויר נקי. בעוד כחודשיים נוכל לקבל מיפוי ראשוני של רחובות הקריה והשפעת כניסת משאיות אליהם. אנו נקיים הליך שיתוף הציבור בו יוצגו ממצאי הבדיקה. לאחר מכן נחליט, אם על העיר כולה תיאסר כניסת רכבים כבדים ומזהמים. נחוקק חוק עזר עירוני שיאסור כניסת אותם רכבים ונבצע אכיפה. כמו כן נמשיך לפעול להבטחת אויר נקי בקריית ביאליק".

תגובות:
עוד ניוזים בשבילך