השריפה גרמה לזיהום אוויר בלתי סביר בעשן שחור סמיך שהתפזר בשמי האזור והתפשט לכיוון הקריותהשריפה גרמה לזיהום אוויר בלתי סביר בעשן שחור סמיך שהתפזר בשמי האזור והתפשט לכיוון הקריות

בעקבות השריפה הגדולה: המשרד להגנת הסביבה ביטל את היתר הרעלים של "שמן תעשיות" בחיפה

בעקבות המחדלים הקשים שהתגלו בהתנהלות מפעל "שמן תעשיות" והובילו בין היתר לשריפה הגדולה שהתרחשה לפני כשבועיים, הודיע לפני זמן קצר המשרד להגנת הסביבה כי הוא מבטל את רישיון היתר הרעלים של "שמן תעשיוץ". המשמעות:
הייצור במפעל שבמפרץ חיפה יופסק


בעקבות אירוע שריפת הענק שהתרחשה במפעל שמן תעשיות במפרץ חיפה ב-5 בספטמבר 2019 ולאחר שימוע שקיים מנהל מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה, שלמה כץ, לשמן תעשיות ומנהליה וכן לאחר התייעצות עם רשות הכבאות בחיפה – הודיע המשרד להגנת הסביבה לשמן תעשיות כי לא ניתן להמשיך להתיר לה להחזיק ולאחסן חומרים מסוכנים דליקים במפעל בנסיבות הקיימות. זאת, לנוכח הסכנה הממשית הנשקפת לסביבה ולבריאות הציבור כתוצאה מהיעדר היערכות המפעל להתמודדות עם אירוע אש שיהיה מעורב בו חומר מסוכן.
המשרד להגנת הסביבה הורה לחברת שמן ולמנכ"ל החברה, אייל בן סירא, להתחיל לפנות באופן מיידי את כל הרעלים מקבוצת נוזלים דליקים וכן את הגזים הדליקים שמוחזקים במפעל החברה. בין חומרים אלה: הקסאן, מזוט, פחממנים נוזליים דליקים, גז מימן וגז טבעי (מתאן). ביטול היתר הרעלים לגבי הרעלים הללו ייכנס לתוקף ביום ראשון בבוקר (22 בספטמבר).
המשרד להגנת הסביבה רואה בחומרה את אירוע שריפת הענק שכילתה במשך שעות ארוכות מאות טונות של תוצרת המכילה שמן וחומרים דליקים אחרים שאוחסנו בשלושה מחסנים. השריפה גרמה לזיהום אוויר בלתי סביר בעשן שחור סמיך שהתפזר בשמי האזור והתפשט לכיוון הקריות. כמו-כן, גגות המחסנים בשטח של יותר מ-1,000 מ"ר, העשויים לוחות אסבסט-צמנט, נשרפו אף הם וכתוצאה מכך נוצר מפגע אסבסט כהגדרתו בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק.
האירוע החמור גרם לפגיעה במערכות ואמצעי כיבוי אש במפעל באופן שהחברה כיום אינה ערוכה לטיפול באירוע שריפה, לרבות אירוע שבו יהיה מעורב חומר מסוכן. החזקת חומרים דליקים ללא מערכות כיבוי תקינות במפעל, יוצרת סיכון משמעותי לסביבה ולבריאות הציבור, והיא בגדר הפרה של היתר הרעלים.
אולי גם זה יעניין אותך

מפעל שמן ממצה שמני מאכל צמחיים מפולי סויה וקנולה ולפי דברי מנכ"ל החברה בשימוע שהתקיים, לא מתקיימת במפעל פעילות ייצור מאז האירוע.
המשרד הורה לשמן תעשיות כי פינוי הרעלים ייעשה אל אתר הפסולת הרעילה שברמת חובב או אל אתר אחר בכפוף לאישור מנהל בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), ובאמצעות מוביל מורשה לשינוע חומרים מסוכנים.
יודגש, כי הליך זה של פינוי הרעלים מהמפעל ושלילת ההיתר מתנהל במקביל ובנפרד מהליך החקירה שאותו מנהלים כוחות הכיבוי וההצלה, בשיתופה של המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה.

תגובות:
עוד ניוזים בשבילך