"לא ייתכן שתשתקי ביום כזה. איפה העיר השלישית בארץ וראש העיר שלה?". צילום: יוטיוב"לא ייתכן שתשתקי ביום כזה. איפה העיר השלישית בארץ וראש העיר שלה?". צילום: יוטיוב

מכה לקליש ועיריית חיפה: היועמ"ש הודיע לפני זמן קצר כי לא יאפשר את קיום המופע לגברים בלבד בהופעה של שטיינמץ ובן דוד

תבוסה לעיריית חיפה וקליש רותם: היועץ המשפטי לממשלה הודיע לפני זמן קצר כי לא יוכל להתקיים המופע לגברים בלבד של מוטי שטיינמץ ומרדכי בן דוד. ניצחון לשדולת הנשים שעתרה נגד קיום המופע במתכונתו


עיריית חיפה והעומדים בראשה, עינת קליש רותם ונחשון צוק יחד עם היועצת המשפטית של העירייה, נאבקו על קיום המופע במרכז הקונגרסים שמממומן מכספי הציבור ומיועד רק לציבור הגברים בו אמורים היו לעופיע מוטי שטיינמץ ומרדכי בן דוד.

שדולת הנשים עתרה נגד קיום המופע במתכונתו שמדיר את ציבור הנשים וכל זאת בכספי הציבור החיפאי ובחסות עיריית חיפה.

 

אולי גם זה יעניין אותך

לפני זמן קצר פרסם היועץ המשפטי לממשלה, את עמדתו ובה הוא אוסר על קיום המופע במתכונתו, וכך נכתב בהחלטה: "מקרה של אירוע המיועד למגזר אחד בלבד, מעורר קושי מיוחד וחשד מוגבר להפליה אסורה. משכך, יש מקום כי העירייה תצביע על הצדקה כבדת משקל המתבססת על הבחנה רלבנטית…בתשובת העירייה לא הוצגה הצדקה להבחנה רלבנטית, עקב אופי האירוע, אף לא עולה, כי העירייה שקלה את מכלול נסיבות העניין, וכי נבחנו חלופות העומדות בהוראות פסקת ההגבלה בחוק היסוד…לא הוצגה כל התייחסות לאפשרות לקיים את האירוע באופן שיאפשר גם השתתפותן של נשים בו, אף אם בהפרדה מגדרית או ביצירת אזורים נפרדים.

"בנסיבות אלה, לעמדת היועמ"ש, העירייה לא עמדה בנטל על מנת להבהיר את ההצדקה לקיומו של האירוע במתכונתו הנוכחית המיועדת לגברים בלבד".

תגובות:
עוד ניוזים בשבילך