מבצע ניקיון ברחבי הקריה

עיריית קרית אתא במבצע תגבור ניקיון עירוני, ובמסגרתו שטיפת רחובות וגני משחקים ציבוריים ברחבי העיר


בימים אלה, יוצאת עיריית קרית אתא במבצע תגבור הניקיון בכל השכונות ברחבי העיר תוך שימת דגש על שטיפת גני המשחקים הציבוריים ומתקני הפעילות.

במסגרת המבצע יתבצעו פעולות ניקיון מוגברות הכוללות פינוי אשפה וגזם, ניקיון הרחובות, ניקיון השטחים הציבוריים הפתוחים, ניקיון הפארקים, מגרשי המשחקים והגינות הציבוריות.

אולי גם זה יעניין אותך

במקביל ייערך פיקוח מוגבר על ידי פקחי העירייה במטרה לאכוף את החוק העירוני בנושא גזם, פסולת ובעלי חיים. המבצע הוא חלק מתוכנית העבודה לשיפור חזות העיר, להעלאת מודעות הציבור לנושא ולשמירה על איכות החיים בעיר.

העירייה מבקשת את עזרת הציבור, בשמירה על ניקיון העיר. הציבור מתבקש לא להשאיר אשפה חשופה ליד הפחים כדי למנוע את פיזורה בסביבת הפח על ידי בעלי חיים או כל סיבה אחרת.

תגובות:
עוד ניוזים בשבילך