טור דעהניוזים חמים ברשת

שווי העסק, חובות אבודים, חדלות פירעון, הקדמת הפסדים ומלאי מת: טיפים חשובים ליציאה נכונה ממשבר הקורונה

עסקים רבים נקלעו לקשיים בחודשים האחרונים עקב משבר הקורונה ובעליהם נמצאים על סף ייאוש. אז אל תחתמו על הדוחות הכספיים והדוחות למס לשנת 2019 לפני שקראתם את הטור של רו"ח יהודה משב

משבר הקורונה פגע בעוצמה כזו או אחרת ברוב העסקים במשק. בטור הזה אני אציג מספר פעולות שכל בעל עסק יכול לבצע בעסקו כדי להקטין את חבות המס שלו ולהגדיל את הרווחיות. יש לשים לב כי בימים אלו חותמים את דוחות המס לשנת 2019 בה עסקים רבים צפויים לשלם מס הכנסה, ואילו בשנת 2020, לאור משבר הקורונה עסקים רבים נסגרו או נפגעו מהותית ולא יהיה להם מס לשלם עקב הפסדים. הטיפים במאמר זה כוללים דרכים חוקיות להעביר הוצאות משנת 2020 לשנת 2019 וכך להקטין את חבות המס בשנת 2019 – אל תחתמו על הדוחות הכספיים והדוחות למס לשנת 2019 לפני שקראתם טור זה!

בנוסף, כל בעל עסק המעוניין לברר איך הוא יכול לבצע את הכתוב בטור זה אצלו בעסק מוזמן להתקשר אלי ישירות ונקבע פגישה ללא עלות וללא התחייבות (הטלפון שלי מופיע בסוף הטור, י"מ).

חדלות פירעון וחובות אבודים

משבר הקורונה גרם (ויגרום) לצערי לסגירה של עסקים רבים. כפועל יוצא מזה יהיו עסקים שהלקוחות שלהם סגרו והם לא יוכלו לגבות חובות מהם, לכן, יש לבחון היטב את החובות הנ"ל ולראות האם ניתן לבצע הליכי גבייה ולגבות את החוב, כולו או חלקו, או שאי אפשר לגבות את החוב ואז מדובר בחוב אבוד. חוב שכזה הינו מכה כפולה לעסק. מצד אחד העסק עמד בהבטחות ובהוצאות להספקת המוצר או השרות ללקוח (דוגמא – העסק רכש מלאי למכירה ללקוחות, שילם שכר לעובדים וכדומה) ומצד שני, עקב תנאי האשראי (שוטף +), לרוב, העסק הפיק חשבונית מס ושילם את המיסים בגין ההכנסה שהוא עדיין לא קיבל (מקדמות מס הכנסה ומע"מ). במצב כזה, אם מדובר בחובות אבודים, ניתן בתהליך מסוים (לפי הוראות רשויות המס) להכיר בהפסד בגין החוב האבוד ולקבל זיכוי על ההכנסה שנרשמה ולקבל החזר מע"מ על החשבונית. אם חוב הלקוח הפך אבוד בשנת 2020, אולם הוא היה קיים  בסוף שנת 2019, הרי ניתן להכיר בחוב האבוד כבר בשנת 2019 וכך להקטין את חבות המס של 2019.

בנוסף, כשהתחילה מגפת הקורונה והחל הסגר על רוב העסקים, הוציא בנק ישראל הנחייה כי צ'קים שחוזרים בתקופה זו לא יגרמו למוגבלות של חשבון הבנק. הוראה זו והמצב הכלכלי הקשה, גרמו שהרבה לקוחות ביטלו צ'קים או שלא עמדו בתשלום הצ'ק (לא היה כיסוי לצ'ק – אכ"מ). מצב זה החריף מאחר והרבה צ'קים היו דחויים ובעלי עסקים ביצעו ניכיון לצ'קים אלו (העסק העביר את הצ'קים לבנק או לגוף פיננסי ששילם לו את תמורת הצ'ק בניכוי עמלה, בציפייה שהצ'ק יכובד והתמורה תיכנס לבנק). מצב זה גרם לכך שהבנקים או הגופים הפיננסיים המנכים באו בדרישה לעסק לקבלת התמורה. במקרה שכזה, יש לבדוק כל נותן צ'ק שכזה האם מדובר בחוב אבוד ולהכיר בחוב האבוד, כדי שלא נשלם מיסים ומע"מ על הכנסה שלא קיבלנו.

רוח יהודה משב. צילום שי גבריאלירוח יהודה משב. צילום שי גבריאלי

התאמת מקדמות מס הכנסה

מאחר ובשנת 2020 צפויים עסקים רבים לסגור בהפסד עקב הקורונה, או לפחות ברווח נמוך יחסית, יש להתאים את מקדמות מס ההכנסה (וביטוח לאומי לעצמאיים) לרווח הצפוי. יש לבצע חישוב של הרווח מדי חודש בחודשו ולהתאים את סך המקדמות לרווח הנ"ל. באם יש צורך, ניתן ורצוי להקטין או לבטל כליל את המקדמות למס.

מלאי מת

מלאי מוצג בדוחות הכספיים על פי עיקרון העלות ההיסטורית (כמה הוא עלה לנו) או שווי השוק שלו (כמה אפשר למכור אותו בשוק החופשי) – לפי הנמוך מבניהם. אם שווי השוק של המלאי נמוך מהעלות – יש לבצע הפחתה של המלאי. אנו צריכים לבצע בחינה של כל רכיבי המלאי שיש בעסק ולבדוק האם ישנם פריטי מלאי ששווים בשוק החופשי נמוך מהסכום שהם מוצגים בו (מעלות הרכישה שלו). במקרה כזה, יש להפחית את המלאי ולהכיר בהפסד. בנוסף, אם מדובר במלאי שרכשנו בשנת 2019, והוא עדיין לא נמכר בשנת 2020 (כולו או חלקו), והשווי שלו ירד בשנת 2020 (עקב הקורונה או כל סיבה אחרת), ניתן להכיר בירידת ערך וההפסד הנובע ממנה בשנת 2019 וכך להקטין את חבות המס בשנה זו.

הקדמת הפסדים משנת 2020 לשנת 2019

לצערי הרב, בתקופה הקרובה צפויים עסקים רבים להגיע לידי סגירה עקב ההפסדים הכבדים שנגרמו להם בגין משבר הקורונה. בימים אלו מוגשים גם דוחות המס לשנת 2019 ויש לקחת בחשבון כי ישנם עסקים שנסגרו בשנת 2020 ואפשרי המצב שבשנת 2019 הם הרוויחו ויהיו חייבים במס ואילו בשנת 2020 כשהעסק נסגר יהיו להם הפסדים, וכך, מאחר והרווח הינו בשנת 2019 וההפסד הינו בשנת 2020 לא ניתן לקזז הפסדים "אחורה", אז נוצר מצב שנשלם מס על רווחי 2019 וההפסדים של 2020 "הלכו לאיבוד". ישנו פתרון אפשרי לבעיה זו והוא- לדווח בדוחות 2019 על סגירת הפעילות בשנת 2020. על פי חוקי החשבונאות, ברגע שיש פעילות עסקית מופסקת (סגירת עסק) יש להציג את כל הנכסים וההתחייבויות לפי שווי מימוש מהיר (כלומר, לפי התמורה שנקבל בשוק החופשי עקב מכירה מהירה של הרכוש וכיסוי ההתחייבויות).

במקרה שכזה, נציג בדוחות 2019 את נכסי העסק לפי שווי השוק שלהם ולא לפי העלות. ההפחתה בשווי הנכסים תלך לדוח רווח והפסד כהוצאה שתקטין את הרווח השנתי.

לדוגמא, אם קנינו מלאי בשנת 2019 שלא מכרנו בשנת 2020, נוכל להציג בדוחות 2019 את שווי המלאי לפי המחיר שמכרנו אותו או באפס אם הוא כבר לא שמיש ואז ההפסד יידרש בשנת 2019. או אם יש רכוש קבוע שנמכר ב-2020 בסכומים פעוטים עקב המימוש המהיר בגין סגירת העסק, נוכל להפחית בשנת 2019 את שווי הרכוש הקבוע לשווי המכירה. פעולות אלו (ואחרות) יגרמו להקטנת הרווחים בשנת 2019 (ואף הצגת הפסדים).

ככלל, עסק שנסגר בשנת 2020, או שהוא צופה הפסדים בשנת 2020, טוב יעשה אם יבחן את כל ההפסדים בעסק והאם ניתן להכיר בחלק מהם, או בכולם, בשנת 2019.

לסדר את הכסף שלך נכון. Image by Alexandra_Koch from pixabayלסדר את הכסף שלך נכון. Image by Alexandra_Koch from pixabay

בדיקת מבנה אשראי

כל עסק צריך לבצע בדיקה של כל סוגי האשראי שלו והאם ניתן לאחד אותם או להקטין את התשלום החודשי, כך שהוא לא יעיק על תזרים המזומנים של העסק (איחוד הלוואות).

כיום ישנן הלוואות בערבות מדינה רגילות או הלוואות בערבות מדינה לנפגעי הקורונה (עד 16% ממחזור 2019) ורצוי לקחת הלוואות אלו ולסגור הלוואות ישנות שבהם התשלום החודשי גבוה.

בנוסף, בהרבה עסקים ישנם מקרים של מספר הלוואות בסכומים נמוכים יחסית לתקופה של עד שנתיים – שלושה. דבר זה גורם לתשלום חודשי גבוה להחזר ההלוואות ומעיק מאוד על תזרים המזומנים החודשי של העסק. הדרך הנכונה לטיפול במצב הינה לאחד את כל ההלוואות הנ"ל להלוואה אחת לתקופה ארוכה יותר ולהחזר חודשי נמוך יותר שלא יעיק על תזרים המזומנים.

חשוב לדעת: בעלי עסקים שברשותם נכס נדל"ן, יכולים לקבל עבור הנכס הנ"ל משכנתא לכל מטרה (מדובר גם בנכם נדל"ן שיש עליו משכנתא קיימת). כך ניתן לקבל הלוואה בסכומים גבוהים, בריבית נמוכה יותר ולתקופה ארוכה יותר (מעל 10 שנים).

בחינת הוצאות

כל עסק צריך תמיד, ובמיוחד בתקופה של משבר מאתגר זה, לבצע בדיקה תמידית של ההוצאות ולנסות להקטינן, מבלי לפגוע בטיב הסחורה או השרות אותו הוא נותן. יש לקחת את דוח הרווח וההפסד של שנת 2019 ולעבור הוצאה אחר הוצאה ולבחון האם היא נחוצה? ואם כן, האם ניתן להוזיל את העלות. זה הזמן לפנות לספקים ולבקש הקטנה של העלויות השוטפות. מדובר בספקים הגדולים והקטנים כאחד. גם הספקים שלנו נפגעו מהקורונה והם ירצו לשמור על כל לקוח ולקוח ולכן סביר להניח שנוכל להוזיל עלויות בעסק.

בנוסף, יש לבחון האם ניתן למצוא ספקים נוספים למוצרים ההכרחיים שלנו בעסק, כך שלא נהיה תלויים בספק אחד במוצרי הליבה של העסק שלנו. ניתן לחלק את הרכישות שלנו באופן שוטף בין שני ספקים (או יותר) וכך להקטין את התלות שלנו.

עבודה עם שני בנקים (לפחות)

המשבר הנוכחי הציף במלוא עוצמתו את הצורך של עסקים בגיוס כספים ושמירה על רמת נזילות כדי להמשיך ולהחזיק את העסק בחיים בתקופת משבר. פועל יוצא של צורך זה הוא עבודה עם שני בנקים.

עסק שהמחזור השנתי שלו הינו כמיליון ₪ ומעלה, טוב יעשה אם יעבוד עם שני בנקים. הבנקים הינם ספקי אשראי לכל דבר ועניין, ולעבוד עם בנק אחד ולהיות תלויים בהחלטות שלו יכול להיות הרסני לעסק. כאשר עסק עובד עם שני בנקים יש לו אפשרות להשוות תנאים, עלויות אשראי, ריביות וכדומה. בנוסף, הבנק יודע כי יש לו תחרות וכי הלקוח אינו "בכיס שלו" וכדאי שהוא יהיה תחרותי כדי שהעסק יעבוד איתו. אז אם העסק שלך עובד עם בנק אחד בלבד, זה הזמן לפנות ולפתוח חשבון בבנק נוסף.

דבר נוסף שרצוי לבצע אם יש לנו אשראי מהבנק- לוודא שחשבון הבנק האישי לא יהיה באותו בנק של החשבון העסקי. הבנק מסתכל על החשבון הפרטי והעסקי כגוף אחד ובוחן את האשראי שהוא נותן לפי המצב בחשבון העסקי והאישי יחדיו. הפרדת החשבונות הנ"ל לבנקים שונים יגרמו שכל בנק יבחן את המצב של החשבון בלבד ללא התייחסות לחשבון האישי או העסקי שנמצא בבנק אחר.

לבדוק מה העסק שלך שווה. Image by DaphnaAM from PIXABAY

מה העסק שלך שווה?

עסק מוגדר כ"מנגנון הפועל לייצר רווחים לבעליו". ראשית, כל בעל עסק צריך לבדוק עם עצמו האם יש לו 'עסק', האם יש לו מנגנון משומן שפועל חלק, והאם הוא ריווחי. במושג "ריווחי" אנו בודקים האם העסק מרוויח מספיק כסף למימון הפעילות שלו והאם הוא מייצר מספיק מזומנים לתשלום הוצאותיו ומשאיר רווח לבעליו.

כל בעל עסק צריך לבחון תמיד מהן ההכנסות, מהן ההוצאות ומה הרווח שלו. בחינה זו צריכה להיעשות ברמה חודשית (לפחות). הכוונה היא מעקב חשבונאי על ההכנסות וההוצאות ולא על תזרים המזומנים שיש לבצע אותו על בסיס יומי. על בעל העסק להתחבר למספרים של העסק ואין לנו את הפריבילגיה להתעלם. כל בעל עסק צריך לדרוש את המספרים מרואה החשבון שלו או ממחלקת הנהלת החשבונות שלו (אם הנהלת החשבונות הינה בתוך העסק). המספרים והנתונים נמצאים במערכת הנהלת החשבונות ויש רק לבקש אותם.

כאמור, יש לבחון בכל חודש את תוצאות העסק ולבדוק האם הם עומדים בציפיות שלנו. כאשר אנו בודקים מה הרווח של העסק, יש להוסיף להוצאות את השכר של בעל העסק (אם הוא לא מושך שכר או אם מדובר בעסק של עצמאי). מניסיון של שנים עם הרבה עסקים, אני סמוך ובטוח שרוב בעלי העסקים שיבצעו את המעקב אחרי תוצאות העסק, יהיו מופתע מהתוצאות.

לסיום, כל בעל עסק המעוניין לשאול שאלות בנושא שלעיל, או בכל נושא מוזמן ליצור עימי קשר ואף להגיע לבדיקת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות ולראות האם ניתן להקטין את חבות המס שלו בכלל, ובתקופת הקורונה בפרט.

 

יהודה משב, רו"ח

נייד – 052-3875412

yehuda@mashav-cpa.com

www.mashav-cpa.com

 

ניוזים- רשת אתרי החדשות המקומיות של ישראל, מכבדת את זכויות היוצרים ועושה את כל המאמצים לאיתור בעלי הזכויות של היצירות הכלולות בכל הכתבות שלנו ברשת. במידה ומצאתם יצירה שאת/ה בעלי הזכויות עליה ואתם מעוניינים להוריד אותה מהכתבה או להוסיף לה קרדיט, אנא פנו אלינו בטלפון/ ווטסאפ: 0522818000 או שלחו למייל: .mnewzim@gmail.com

כתיבת תגובה

עוד ניוזים בשבילך

כתיבת תגובה

Back to top button
נגישות