בחירותניוזים חמיםמשפט

"אני אעמוד כחומה בצורה למען כל תושב שיופלה" ליעד אילני באמצעות עורך דינו פונה משרד המשפטים בבקשה למנוע מכרמל שאמה, ראש עיריית ר"ג, מלעסוק בכל עניין הנוגע לתפקידו ולסמכויותיו הקשור לפעילים מרכזיים ומוכרים של אילני, תושבי רמת אפעל או כל אדם או קהילה שלדברי שאמה "השמיצו וטינפו או תמכו ברשימות מכונת הרעל באופן מאורגן כקבוצה או כקהילה"

עוד טוען אילני במכתבו למשרד המשפטים: "התבטאויות אלה פוגעות בבחירות החופשיות העתידיות בעיר רמת-גן ובחופש הביטוי הפוליטי בעיר. אף תושב בעיר לא צריך לחוש מאוים או נרדף בשל הצבעתו בבחירות חופשיות ודמוקרטיות."

ליעד אילני שהתמודד על ראשות עיריית רמת גן לא נח לרגע וממשיך בכל הכוח כשהפעם הוא שולח דרך עורך דינו מכתב חריף ביותר למשרד המשפטים בבקשה למנוע מכרמל שאמה, ראש העיר, מלעסוק בכל עניין הנוגע לתפקידו ולסמכויותיו הקשור לפעילים ותומכים של אילני ואף לשכונות שלמות, מאחר ולטענתו "אף תושב בעיר לא צריך לחוש מאוים או נרדף בשל הצבעתו בבחירות חופשיות ודמוקרטיות."

ואלה סעיפי המכתב:

לכבוד: הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות מקומיות, משרד המשפטים

הנדון – בקשה לקביעת הסדר ניגוד עניינים לראש עיריית רמת גן מר כרמל שאמה הכהן ביחס לבוחרים, קהילות ושכונות שלא בחרו בו.

מרשתי, סיעת רמת-גן שלנו בראשות ליעד אילני, מילא ה ידי לפנות לוועדה למניעת ניגודי עניינים של נבחרי  ציבור ברשויות המקומיות )להלן: הוועדה( שהוקמה מכוח הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות להלן: הכללים כדלקמן:

1 ביום 27.2.2024 התקיימו הבחירות לרשויות המקומיות. ברמת-גן התמודדו על התפקיד ראש העירייה המכהן מר כרמל שאמה הכהן מול יו"ר האופוזיציה מר ליעד אילני. לאחר קרב צמוד ניצח ראש העירייה המכהן ברוב של .54%

2 מר שאמה הכהן התקשה לקבל את התוצאות, וחרף זכייתו החל במעין "מסע נקמה ואיומים" כנגד מי שהצביעו ליריבו הפוליטי מר אילני . התנהלות שקשה להאמין שמתרחשת במדינה דמוקרטית בה בחירות חופשיות וכיבוד רצון הבוחר הן מאבני היסוד של שיטתו המשפטית והשלטונית.

3 יום למחרת הבחירות פרסם מר שאמה הודעה בקבוצה של שכונת רמת אפעל , בה לא זכה לרוב, וכך כתב: "תושבות ותושבי אפעל, ראשית תודה לכל האמיצים שהגיעו לקלפי ותמכו אתם צדיקים בסדום".  אך, הוא מיד הוסיף: "לאותם אלה שהצביעו בעד אדריכל מכונת הרעל, שני דברים לי אליכם: תוצאות הקלפיות בשכונה מוכיחות שלא משנה מה אעשה וכמה אתאמץ אפתח ואשרת, התוצאה תהיה אותה תוצאה שלילית וקיצונית שאין בינה לבין התוצאה הכללית העירונית שום קשר ענייני. המלצתי הבוקר להוריי למכור את ביתם מיד ולעזוב את השכונה". אחד התושבים תהה לאחר דבריו של ראש העיר, האם הוא יהפוך את השכונה ל"בת חורגת" ולא ידאג להם, שאמה מיד ציין כי אומנם: "אין דבר כזה שכונה חורגת העיריה היא של כולם", אך הוסיף מיד וכתב : "אני אישית לא אקדיש יותר שניה מעצמי למי שאין הכרת הטוב ויש בו רוע צרוף ששיתף פעולה עם קמפיין השחרה ושנאה עם ארומה גזענית וגרם ליותר מבן משפחה אחד שלי לבכות דם בשבועות האחרונים ולנזקים נפשיים".

4 ברשומה בדף הפייסבוק שלו מיום ,29.2.2024 המסכמת את הבחירות, כתב מר שאמה הכהן כ ך  "תמיד לרשותכם ולא משנה מה הצבעתם למעט מי שהשמיצו וטינפו או תמכו ברשימות מכונת הרעל באופן מאורגן כקבוצה או כקהילה אתם מוזמנים לפנות למוקד".

5 לצד התבטאויות קשות אלה, החלו להגיע לנציגי מרשתי תלונות מצד תושבים ובעלי עסקים על התנכלות מצדו של ראש העירייה על רקע הצבעתם בבחירות. כך למשל בעל עסק, הידוע כמי שאינו נמנה עם תומכיו של מר שאמה הכהן, סיפר כי מר שאמה הכהן הגיע לעסקו וטען כי יישלח פקחי עירייה לבדוק את העסק.

6 כמו כן, הגיעו לנציגי מרשתי עדויות מהן עולה כי תושבים הפונים למר שאמה הכהן, והוא סבור שהם תומכים של יריבו הפוליטי הוא מפנה אותם לקבלת שירות מיריבו מר אילני.

7נוכח התבטאויותיו החמורות והאנטי-דמוקרטית של מר שאמה הכהן, תושבים רבים בעיר חשים מאוימים וחוששים מנקמתו של מר שאמה הכהן. רבים פונים לנציגי מרשתי , מבקשים סיוע וחוששים מהתנכלות של המנגנון העירוני הנתון למרותו של מר שאמה הכהן.

8 התנהלות חמורה זו של ראש העירייה מחייבת מענה משפטי הולם מצד הוועדה, נוכח ההפרה הבוטה של הכללים מצדו של מר שאמה. סעיפים 2 ו 3 לכללים קבועים כי " חבר מועצה ינהג במילוי תפקידו באמון וללא משוא פנים, תוך גישה הוגנת כלפי הכל ובלי שיהיה לו ענין אישי בהחלטותיו ובפעולותיו, אף למראית-עין; חבר מועצה ינהל את ענייניו כך שלא יהיה ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין תפקיד אחר או ענין אישי שלו". סעיפים אלו הם ביטוי לחובה החוקית הקיימת לכל נבחר ציבור לפעול באופן ענייני ושוויוני ללא ניגוד עניינים ועל בסיס שיקולים אובייקטיבים ועניינים. ראש העירייה אינו יכול להעניק לפלוני שירות "אישי" ומיוחד, ולהימנע מלהעניק לאלמוני את אותו השירות. ראש העירייה צריך לנהוג בשוויוניות וללא משוא פנים במילוי תפקידו הציבורי כלפי כל תושבי העיר – אלו שבחרו בו ואלו שלא.

9 מר שאמה הכהן מודה בפה מלא כי הוא לא יעניק שירות שוויוני ולא יקדיש מזמנו כלפי "מי שהשמיצו וטינפו או תמכו ברשימות מכונת הרעל באופן מאורגן כקבוצה או כקהילה". כלומר, ישנם תושבים סוג א' שיקבלו שירות ישירות מראש העירייה והוא יקדיש להם מזמנו ומרצו, וישנם תושבים סוג ב' שצריכים "לפנות למוקד". ככל הנראה יש למר שאמה "רשימת חיסול חשבונות" של אותם מי שפעלו, לעמדתו, באופן "מאורגן כקבוצה או כקהילה" לטובת יריבו הפוליטי . אנו יודעים, למשל, כי לעמדתו קהילת שכונת רמת אפעל היא קהילה מאורגנת שפעלה לטובתו של מר אילני.

10 בכך למעשה מודה מר שאמה הכהן שיש לו ניגוד עניינים אישי עם אותם אנשים, קבוצות וקהילות על רקע תמיכה פוליטית ביריבו. בפסיקה נקבע שניגוד עניינים יכול להיות גם שלילי, היינו על רקע של סכסוך , שנאה או רגש נקם, וכך קבע בית המשפט העליון בבג"ץ 1993-03 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ראש- הממשלה, מר אריאל שרון, פ"ד נז)6( 817 ) 2003(: הרעיון העומד ביסוד האיסור להימצא בעת מילוי תפקיד ציבורי במצב של ניגוד עניינים, הוא להבטיח שבעל המשרה יוכל למלא את המוטל עליו על-פי שיקולים ואינטרסים ענייניים למילוי תפקידו זה, וכי לא יהיה מושפע משיקולים העלולים להיות נוגדים, אשר יש לו בהם עניין אישי, או שהם נוגעים לתפקיד ציבורי אחר שהוא ממלא. לפיכך אם היה ניתן לומר שיש לבעל המשרה מוטיבציה לפעול נגד אנשים מסוימים, ומוטיבציה זו, אשר יש חשש ממשי שיפעל על-פיה, נוגדת את האינטרס של מילוי התפקיד כהלכה, נוצר החשש לניגוד עניינים. מדובר במקרה כזה בחשש ידוע וצפוי מראש שנושא התפקיד לא יוכל להימנע מלשקול שיקול זר לעניין".

11 מר שאמה הכהן הודה בפה מלא כי יש לו מוטיבציה לפעול נגד מי שבאופן מאורגן, לפי תפיסתו, תמך ביריבו הפוליטי, ומוטיבציה זו, אשר יש חשש ממשי שיפעל על -פיה, נוגדת את האינטרס של מילוי התפקיד הציבורי כהלכה, ולכן נוצר חשש לניגוד עניינים. יתרה מכך, התבטאויות אלה פוגעות בבחירות החופשיות העתידיות בעיר רמת-גן ובחופש הביטוי הפולטי בעיר. אף תושב בעיר לא צריך לחוש מאוים או נרדף בשל הצבעתו בבחירות חופשיות ודמוקרטיות.

12 נוכח זאת, מתבקשת הוועדה הנכבדה לקבוע כי:

א . ראש עיריית רמת גן מנוע מלעסוק בכל עניין הנוגע לתפקידו ולסמכויותיו הקשור לפעילים מרכזיים ומוכרים של מר ליעד אילני וסיעתו ובני משפחותיהם;

ב. ראש עיריית רמת גן מנוע מלעסוק בכל עניין הנוגע לתפקידו ולסמכויותיו לשכונת רמת אפעל, לתושבי השכונה, ולעסקים הפועלים בה.

ג. ראש עיריית רמת גן מנוע מלעסוק בכל עניין הקשור לתפקידו ולסמכויותיו לכל קהילה או שכונה אחרת אשר לעמדתו פעלו באופן "מאורגן" לטובתו של מר אילני.

ד. ראש העירייה יצהיר מי הם לעמדתו אלו אשר "השמיצו וטינפו או תמכו ברשימות מכונת הרעל באופן מאורגן כקבוצה או כקהילה", וייקבע כי ביחס לאותם אנשים או קהילות מנוע הוא מלעסוק בכל עניין הקשור לתפקידו ולסמכויותיו הנוגע אליהם.

ה. לקבוע מי יהיה הגורם שיימלא את מקומו של מר שאמה הכהן בכל הנוגע למקרים בהם הוא מנוע עקב חשש לניגוד עניינים, כאשר לא ייקבע ממלא מקום שהוא חבר סיעתו מר שאמה הכהן. להלן: ממלא המקום.

ו. עוד ייקבע למר שאמה הכהן הסדר לניגוד עניינים שיבטיח שממלא המקום לא יפעל לפי הוראות של מר שאמה הכהן, ובכלל זה חובה לשקיפות בהחלטות ולהנמקה מיוחדת של החלטות הקשורות לגורמים המנועים על -מנת להבטיח החלטות ענייניות ללא משוא פנים.

13 מרשתי בצער רב מגישה פנייה זו לוועדה, וקשה להאמין שזו התנהלותו של ראש עירייה במדינה דמוקרטית. אך שאלו הם פני הדברים, כאשר ראש העירייה מצהיר שלא ינהג ביחס שווה כלפי כל תושבי העיר על רקע הצבעה ועמדה פוליטית, לא נותרה למרשתי כל ברירה אחרת.

14 לטיפולכם הדחוף נודה.

בברכה,

ד"ר מתן גוטמן, עו"ד

ניוזים- רשת אתרי החדשות המקומיות של ישראל, מכבדת את זכויות היוצרים ועושה את כל המאמצים לאיתור בעלי הזכויות של היצירות הכלולות בכל הכתבות שלנו ברשת. במידה ומצאתם יצירה שאת/ה בעלי הזכויות עליה ואתם מעוניינים להוריד אותה מהכתבה או להוסיף לה קרדיט, אנא פנו אלינו בטלפון/ ווטסאפ: 0522818000 או שלחו למייל: .mnewzim@gmail.com

כתיבת תגובה

עוד ניוזים בשבילך

Back to top button
נגישות