דוח חמור של מבקר המדינה על הזיהום במפרץ חיפה מראה: המשרד להגנת הסביבה לא מציג נתוני אמת, לא אוכף ולא מעניש כמעט מזהמים

מבקר המדינה מפרסם לפני זמן קצר דו"ח חמור מאוד לגבי זיהום האוויר והתנהלות משרדי הממשלה בכל עניין המפעלים המזהמים במפרץ חיפה. הדוח מותח ביקורת קשה מאוד בעיקר כלפי המשרד להגנת הסביבה ומתאר התנהלות שגובלת באוזלת יד, וכן מותח ביקורת על משרד הבריאות ומנהל התכנון. הנתון המדאיג: לפי נתוני משרד הבריאות , בהשוואה לממוצע הארצי יש בנפת חיפה תחלואה עודפת במבוגרים בסרטן, במחלות לב ובמחלות נשימה. בילדים יש החמרה בכל המחלות של האסטמה. עם זאת, למרות הממצאים שבידי משרד הבריאות – דוח המבקר מותח ביקורת על המשרד ומציין שאין כל תוכנית של משרד הבריאות לבדיקה לטיפול וצמצום במפגעים בריאותיים קשים וחמורים אלו. אלא שאת הביקורת הקשה מאוד הדוח מפנה כלפי המשרד להגנת הסביבה – שלפי הדו"ח כלל לא מבצע אכיפה ראויה, אין ענישה ואף אמצעי הניטור אינם אמינים כלל – עד לאבסורד שכשיש זיהום ברור שאף ניצן לראות בעיניים – תחנות הניטור לא מתריעות על כך ואף לעיתים רושמות כאילו יש ירידה בזיהום. כך למשל מציין המבקר לדוגמא את שריפת הענק שפרצה במיכל דלק בבתי הזיקוק בסוף חודש דצמבר 2016 שיצרה עמוד עשן שנראה למרחוק ואף הוריד על שכונות הקריות פתיתי פיח שחורים. למרות זאת, לא דיווחו תחנות הניטור בקריות, הסמוכות לבתי הזיקוק, על עליות במזהמים, אלא אף על ירידה ברמות החלקיקים הנשימים באוויר. אם לא די, אף בשריפה הגדולה שאירעה באזור חיפה בשנת 2010 היתמרו לשמיים עמודי וענני עשן גדולים, כשכל התושבים מדווחים על קשיי נשימה. ואילו בתחנות הניטור? לא נמדדו חריגות במזהמים. נמצא כי המשרד להגנת הסביבה מפרסם התרעות לציבור על זיהום אוויר חריג לעיתים נדירות ביותר, וגם בהן הוא ממליץ על דרכי התנהגות רק לאוכלוסיות רגישות. זאת באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הקריטריונים בחוק. מהדוח עולה שרק 34 מערכות ניטור במפעלי מפרץ חיפה עומדות בנוהל ניטור ארובות, בעוד 36, כ-51 אחוז מהמערכות, עדיין אינן עומדות בנוהל זה. אזלת הי של המשרד להגנת הסביבה בא לידי ביטוי גם בכך שלפי המבקר- המשרד להגנת הסביבה לא נקט פעולות נגד 12, מ-14 המפעלים שלא עמדו במשך כמה שנים בדרישות הנוהל ושחלקם עדיין אינם עומדים בדרישות, ובכך לא ביצע כראוי את תפקידו. העדר האכיפה של משרד להגנת הסביבה בא לידי ביטוי בעוד ממצאים לפי הדוח- ממצאים חמורים: המשרד להגנת הסביבה כמעט אינו משתמש בסמכויותיו להפסקת פעילותם של מפעלים מזהמים במפרץ חיפה. בתקופה הרלוונטית הוצאו רק 11 צווים מנהליים, אך רק אחד מהם היה צו סגירה מנהלי. המשרד נקט אמצעי אכיפה מנהליים או פליליים רק בעניינם של 241 מ-448 המפגעים המהותיים אשר דווחו ותועדו בתקופה שבין 2013 ליוני 2018 ברשויות המקומיות השייכות למפרץ חיפה. המשרד שלח 66 מכתבי התרעה, קיים 26 שימועים והפיק שבעה צווים.

היעדר הענישה והאכיפה באים לידי ביטוי בנוגע להליכים פליליים, בשנים 2018-2014 חל גידול של עשרות אחוזים במספר המפגעים הסביבתיים באזורים שבאחריות מחוז חיפה של המשרד עם זינוק של מאות אחוזים במספר מפגעי זיהום האוויר שאותרו. אלא שלמרות זאת המשטרה הירוקה פתחה בשנת 2018 רק תיק חקירה אחד בעניין זיהום האוויר!.

מהדוח עולה כי הפעילות של כלי השיט בנמל חיפה פרוצה לגמרי וללא פיקוח על מגבלות פליטה כלשהם, ואין מדידה של הפליטות שמקורן בכלי השיט, במתקנים ובכלי התחבורה בנמל.

ראש עיריית חיפה, עינת קליש רותם, שקיבלה לידיה את הדוח ממבקר המדינה אמרה: “דו”ח הביקורת המיוחד של מבקר המדינה בנושא זיהומים סביבתיים במפרץ חיפה הינו מבהיל לקריאה וקשה לעיכול, ובפרט לאלה שאיבדו את יקיריהם.  על פי הדו”ח, אין ספק שאין יותר מקום למפעלים מזהמים בקרבנו. לאור תכנית רמ”י לניקוי מפרץ חיפה שעלתה במועצת העיר חיפה והתקבלה פה אחד כחזון למפרץ, אין עוד ספק מה הוא העתיד הנכון והיחידי למטרופולין חיפה והצפון. הדו”ח מציג אוזלת יד קשה; היות ומדובר בהתנהלות שנמשכת שנים, אין נראה שמדובר בטעות מצטברת או בתום לב. מדובר במחדל שגבה את חייהם של אלפי תושבים.

“מעבר לסוגיות המוזכרות בדו”ח שנמשכו שנים רבות ודורשות לימוד מעמיק, אחד הפרקים עוסק בבעיה בוערת שמתרחשת כאן ועכשיו – קידום תכניות למפרץ ללא ראייה כוללת. בפרק על התכנון הסטטוטורי של מפרץ חיפה מוסיף מבקר המדינה אמירה ברורה כשמש: “על הממשלה לפעול לאישור תוכנית כוללת אחת לאזור מפרץ חיפה המתייחסתלכלל הסוגיות התכנוניות של אזור זה בראייה המשלבת כראוי את מכלול הסוגיות השונות וההיבטים השונים, ובהםההיבטים הסביבתיים והבריאותיים. על מינהל התכנון בסיוע המשרד להג”ס לבחון לעומק את ההוראות המעודכנותשל תמ”א 13 /ב/ 1 לנוכח התפיסה התכנונית האינטגרטיבית שעמדה ביסוד תמ”א 30 וזאת על מנת להבטיחשנשמרים האיזונים שתמ”א30 ביקשה ליצור. בימים אלה מנהלת עיריית חיפה הליכים מול מוסדות התכנון סביב תכנית נמל המפרץ, וזאת בגלל פגיעה באינטרסים מטרופוליניים ולאומיים אחרים, ובגלל היעדר ראייה אינטגרטיבית. אנו ממתינים לראות האם מוסדות התכנון ישנו את גישתם לאור המסקנות החמורות שפורסמו כאן, או שימשיכו לחטוא לאתיקה המקצועית לה הם מחויבים. אנו ממתינים לראות האם דבריו של מבקר המדינה יבדקו על ידי מוסדות התכנון בכובד ראש ויביאו לשינוי בגישה, או יביאו להתעלמות מופגנת”.

 

מבקר המדינה מעניק את דוח הביקורת לראש העיר חיפה. צילום: עיריית חיפהמבקר המדינה מעניק את דוח הביקורת לראש העיר חיפה. צילום: עיריית חיפה

תגובת איגוד ערים להגנת הסביבה מפרץ חיפה לדו”ח מבקר המדינה: “האיגוד מברך על הדו”ח החשוב שכתב מבקר המדינה על הזיהומים הסביבתיים במפרץ חיפה. הדו”ח מראה באופן ברור כיצד מדינת ישראל החליטה לעשות יד אחת עם התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה משום שהעדיפה את הרווח הכלכלי על חשבון הבריאות של התושבים. ממצאי מבקר המדינה גם מראים כיצד מערך הניטור במפרץ אינו שלם ואינו משקף בפועל את תמונת המצב האמיתית של החומרים המזהמים שנושמים התושבים באופן יומיומי. הממצאים החמורים בדו”ח מחייבים בדק בית של האיגוד, אבל גם מחייבים התייחסות דחופה של המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ומנהל התכנון. אנו קוראים לכול הגורמים המעורבים לשתף פעולה ביישום המלצות הדו”ח ולא לטמון את הראש בחול עד יעבור הזעם.
הדו”ח הקשה מצביע על פערים בין הצרכים במפרץ לבין מה שעושה המדינה והגורמים השונים בפועל. האיגוד כבר הבין לפני מספר חודשים שיש פער בין צרכי הניטור והאכיפה הסביבתית במפרץ חיפה לבין מה שהאיגוד עושה, ולכן האיגוד פועל לגיבוש תפיסת פעילות משפטית עצמאית ולעיבוי מערך הניטור והאכיפה. בין היתר גייס האיגוד תובעת משפטית שתפעל מטעמו, הוקמה יחידת אכיפה סביבתית עם פקחים במשרה מלאה וציוד ייעודי וכן נכתבת בימים אלו חוות דעת משפטית שתבחון את יכולת הענישה של האיגוד מבחינת החוקים הסביבתיים. האיגוד גם פועל להגברת השקיפות והנגשת המידע לציבור. הממצאים מוכיחים פעם נוספת שהאיגוד זקוק למשאבים נוספים ולכלי אכיפה משמעותיים בשביל להילחם בתעשייה המזהמת שפועלת במפרץ חיפה”.
תגובת יו”ר סיעת הירוקים במועצת העיר חיפה, אביהוא האן: “דו”ח מבקר המדינה הוא דוח חמור מאוד והוא מחזק את מה שאנו תושבי חיפה  ידענו שנים רבות, הרגולטורים הממשלתיים משרדי הבריאות והגנת הסביבה, אינם עושים את תפקידם לשמור על בריאותם של תושבי מפרץ חיפה. הדוח מבהיר בצורה חד משמעית שבמפרץ חיפה יש עודף תחלואה אשר נגרם כתוצאה מזיהום אויר חריג ומתמשך לאורך שנים, כאשר משרד הבריאות במקום לטפל בבעיה, מטאטא אותה מתחת לשטיח ואינו מקדם מחקרים נדרשים.

חמור מאוד שמצד אחד ממשלת ישראל קיבלה החלטה ליישם תכנית לאומית למפרץ חיפה, אך מצד שני משרדי הממשלה במשך שלוש שנים לא עשו דבר כדי לקדמה ובכך תרמו להזנחה ולפגיעה בבריאותם של תושבי המטרופולין. במשך שנים אנו ארגוני הסביבה טענו לסיכונים הקיימים בחיבור שבין הרגולטורים לנציגי המפעלים המזהמים, בדו”ח המבקר קיבלנו חיזוק לטענות הללו תוך הדגשה של חוסר איזון בהשתתפות של נציגי המפעלים המזהמים לעומת נציגי הציבור בתהליכי הכנות סקרי הסיכונים המצרפיים שנדרשים ליישום.
דו”ח המבקר מבהיר בצורה חד משמעית את חולשתו וחוסר התפקוד של משרד הגנת הסביבה בכל המישורים הנדרשים מפיקוח ואכיפה, ניטור, הכנת נהלי בדיקות, ביקורות פתע, דגימות, הכנת סקרי סיכונים, שקיפות , הכנת תשתיות מידע. חמור מאוד שמשרר זה אינו מתפקד ובכך מזניח בפועל את המשימה המרכזית שהוטלה עליו, לשמור עלינו מפני חריגות בזיהום האויר במפרץ חיפה.
תושבי חיפה צריכים להתעורר ולצאת בהמוניהם לרחובות כדי לשנות מציאות נוראה זו”.

ניוזים- רשת אתרי החדשות המקומיות של ישראל, מכבדת את זכויות היוצרים ועושה את כל המאמצים לאיתור בעלי הזכויות של היצירות הכלולות בכל הכתבות שלנו ברשת. במידה ומצאתם יצירה שאת/ה בעלי הזכויות עליה ואתם מעוניינים להוריד אותה מהכתבה או להוסיף לה קרדיט, אנא פנו אלינו בטלפון/ ווטסאפ: 0522818000 או שלחו למייל: .mnewzim@gmail.com

כתיבת תגובה

עוד ניוזים בשבילך

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button
נגישות