מגמת עלייה: זינוק משמעותי בנתנוני הגיוס בקריית אתא

בפגישה עם נציגי משרד הביטחון וצה"ל ציינו לשבח את העלייה המשמעותית בשיעורי הגיוס בעיר בקרית אתא ביחס לממוצע הארצי. בקרב הבנים שיעור הגיוס עומד על 84 אחוזים. ברוגוזין 98 אחוז גיוס בנים ו-93 אחוז בנות


השבוע הוצגו בפני ראש העיר, יעקב פרץ נתוני הגיוס של העיר ותוכניות ההכנה לצה"ל ברשות. בפגישה נכחו נציגי העירייה, נציגי משרד הביטחון, נציגי משרד החינוך, מנהלי בתי הספר וחניכי תכנית ההכנה לצה"ל "אחרי".

בפגישה ציינו נציגי לשכת הגיוס כי בשנים האחרונות קיימת עלייה בשיעור הגיוס לצה"ל בקרית אתא. על פי נתוני משרד הביטחון המתבססים על שנתון 2016 שיעור הגיוס בקרב גברים עומד על 84 אחוז – מעל הממוצע הארצי העומד על 73 אחוז וגבוה משאר הרשויות באותו אשכול סוציואקונומי. בקרב הנשים שיעור הגיוס עומד על 72.7 אחוז כאשר הממוצע הארצי עומד על 57.7 אחוז.

לדברי משרד הביטחון נתוני הגיוס מרשימים במיוחד לאור העובדה דבקרית אתא קיים מרקם חברתי חזק מבחינת אחוז הדתיים בעיר המהווים 20 אחוז מתושבי קרית אתא ומשפיעים על נתוני הגיוס.

אולי גם זה יעניין אותך

במהלך הפגישה נסקרו גם נתוני הגיוס בחלוקה לבתי הספר השונים. כך למשל, בחטיבה העליונה "רוגוזין", בישיבה התיכונית ובאולפנית שחם, קיימת עלייה בשיעור המתגייסים. על פי הנתונים בבית הספר "רוגוזין" 98 אחוז מהגברים מתגייסים לצה"ל ו-93 אחוז מהנשים. כמו כן קיימת עלייה באחוז התלמידים היוצאים לקצונה. גם בישיבה התיכונית הנתונים מרשימים עם 95 אחוז גיוס מתוכם 63 אחוז ללחימה.

נציגי משרד הביטחון ציינו כי בקרית אתא קיים מודל רשותי ייחודי אשר מוכיח את עצמו בהצלחה שנה אחר שנה. בבסיסו של המודל קיימת ראייה כוללת ועמוקה, תוך שיתוף פעולה מלא של כל הגורמים, הן בחינוך הפורמלי והן בחינוך הבלתי פורמלי. לדבריהם, השנה יושם דגש מיוחד על נושאי המנהיגות במטרה לעודד חיילים להתגייס לתפקידי קצונה.

לדברי ראש העיר יעקב פרץ: "העובדה שאנו רואים עלייה במוטיבציה לשירות קרבי הינה תעודת כבוד לנוער המצוין של קרית אתא, המהווה מקור לגאווה. מערכת החינוך העירונית מפעילה מגוון פעילויות בנושא זה, מתוך ראיה מערכתית על פיה הגיוס, הינו חלק בלתי נפרד מהכשרת הנוער לאזרחות טובה".

 

צילום: עיריית קרית אתא

תגובות:
עוד ניוזים בשבילך