בעיריית נשר החליטו לא לשתוק ולהילחם על אוויר נקי יותר. צילום: פייסבעיריית נשר החליטו לא לשתוק ולהילחם על אוויר נקי יותר. צילום: פייס

בלעדי: מבקר המדינה יפרסם דו"ח קשה נגד משרדי הממשלה על כשלים בניהול ופיקוח על התעשיות המזהמות במפרץ חיפה. "אין ניטור אמיתי, אין אכיפה ואין תוכנית סדורה"

מחר יפרסם מבקר המדינה דוח חמור בנושא מפרץ חיפה. הדוח, לפי מקורות המעורים בו, יצביע על התנהלות לא נכונה, חוסר בתוכניות וחוסר בטיפול ראוי בבעיית התעשיות במפרץ חיפה והזיהום, מצד משרדי הממשלה: המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ומנהל התכנון


מחר יתפרסם דו"ח מבקר מדינה על התעשיות במפרץ חיפה והתנהלות משרי הממשלה והמדינה בנושא זיהום האוויר במפרץ חיפה שפוגע במאות אלפי תושבים בכל האזור.

לפי גורמים במערכת שזכו לראות הדו"ח "הקשה מאוד עם ביקורת קשה", מספרים על ביקורת קשה שמותח מבקר המדינה על התנהלות המשרד להגנת הסביבה. לפי פרטים שהגיעו לידי "ניוזים צפון" בדו"ח יש ביקורת קשה על כל מערכת הניטור שפועלת תחת המשרד להגנת הסביבה – מערכת שלא משקפת את המצב האמיתי ואת רמת הזיהום האמיתית שנמדדת ונמצאת באזור מפרץ חיפה.

כמו כן יש ביקורת על מערכת האכיפה והפיקוח שנמצא אף הוא תחת אחריות המשרד להגנת הסביבה. לפי הדוח, מדובר באכיפה לא מספיקה, שלא מפעילה גם אמצעי ענישה מפיקים.

הביקורת היא גם כלפי משרד הבריאות – לפי הדוח, למרות נתונים המציעים על פגיעה באוכלוסייה כתוצאה מזיהום אוויר ממושך, למשרד הבריאות אין תוכנית סדורה לטיפול במצב ולמזער את הנזק לאוכלוסייה או טיפול במצב.

כמו כן- אין תוכנית משותפת שאמורה להיבנות בין משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה שתתווה טיפול בנזקי זיהום האוויר בבריאות האוכלוסייה – איך לטפל בנזקים ואיך להביא למזעור. אין כלל תוכנית.

הביקורת היא גם כלפי מנהל התכנון שנמצא תחת אחריותם של משרדי האוצר והפנים – לפי הדוח, מנהל התכנון כלל לא העמיד תוכנית סדורה ותכנית אב לפתרון הבעיה של כל מפרץ חיפה ותכנית של עתיד התעשייות במפרץ חיפה. – יש ואקום של היעדר תוכנית.

לפי הדו"ח מנהל התיכנון נוהג ב"טפטופי תוכניות קטנות בשיטת הסלמי ואין תוכנית אחת כוללת".

 

אולי גם זה יעניין אותך

לפי גורמים המעורים בדוח, מדובר בדוח קשה מאוד עם ביקורת קשה כלפי משרדי הממשלה המצביע על מחדלים ואוזלת יד, לכאורה.

בחודשים האחרונים, באיגוד ערים שעו"ד שרית גולן שטיינברג הפכה ליו"ר, מנסים להחיל חלק מהלקונות שיופיעו בדוח – לאחר שגולן שטיינברג עצמה בשנים הקודמות היו בין אלו ששלחו מכתבים ופניות לגבי הכשלים שבין היתר יופיעו בדוח שיפורסם, כאמור מחר.

תגובות:
עוד ניוזים בשבילך