עיריית נשר מקדמת תוכנית לסביבה חינוכית מכבדת ובטוחה

במסגרת ישיבתה אמש של ועדת המשנה העירונית לחינוך ותרבות בנשר הוחלט על קידום תוכנית לסביבה חינוכית


ועדת המשנה לחינוך ותרבות של עיריית נשר, התכנסה אמש להמשיך ולטפל בקידום תוכנית עירונית כוללת באחד הנושאים המרכזיים שעל שולחנה של הוועדה: קידום סביבה חינוכית, מכבדת ובטוחה, במערכת החינוך בעיר.

בישיבת הוועדה השתתפו: יו"ר הוועדה וחברת מועצת העיר, שגית גליק, מנהלת המחלקה לחינוך בעיריית נשר, גלי כהן, המשנה לראש  העיר, אדווה קאופמן, נציגי ציבור ונציגי הנהגת ההורים מהגנים, בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והתיכון.

אולי גם זה יעניין אותך

"התפיסה העירונית שלנו היא: שחיזוק הקשר ושיתוף פעולה בין כולם הוא המפתח להובלת שינוי", אמרה גליק. יש לנו, לעירייה, להורים, לתלמידים, ולמורים, אחריות משותפת לגבש הצעות ישימות שמשקפות אמירה פשוטה: אצלנו פותרים בעיות בהקשבה ובכבוד הדדי.

מה שמשותף לכולנו ומכוון אותנו זו הדאגה לילדים שלנו", הוסיפה גליק וציינה: "אנחנו מודעים לקשיים, ללחצים שמופעלים על כולם על המורים, התלמידים, ההורים, ואנחנו ביחד נמצא את הדרכים בהסברה, בפעולות שונות, בהקצאת משאבים, להוביל שיח אחר, שיח מכבד, לפתרון בעיות בדרכי נועם ושלום. במסגרת הוועדה נפעל לחיזוק היסודות של ערכים חברתיים התנהגותיים במערכת החינוך כמו עזרה הדדית, עזרה לחבר, אדיבות,  נתינה, והכלת האחר. זו אחריות אישית של כולנו".

מנהלת המחלקה לחינוך, גלי כהן, אמרה: "במפגש עסקנו באחריות שאנו המבוגרים נוטלים על עצמנו בהובלת שיח והתנהלות מכבדים. שמחתי לפגוש הורים המחויבים לקידום סביבה חינוכית, איכותית וערכית, אני רואה בהורי נשר שותפים מרכזיים וחשובים שלי ושל כל מערכת החינוך בעיר".

 

בתמונה מימין לשמאל: אדווה קאופמן, גלי כהן ושגית גליק. צילום: עיריית נשר

תגובות:
עוד ניוזים בשבילך