רוב מכריע של תלמידים הגיעו למבחני המיצ"ב. נרשמו נתונים גבוהים במחוז חיפה ובכל הארץ

המיצ"ב כאן כדי להישאר. ממשרד החינוך נמסר כי רוב מכריע של התלמידים הגיע לבחינת המיצ"ב באנגלית - מעל לכ־85% נוכחות. כמו כן, בית הדין לעבודה קבע כי המיצ"ב הוא חלק בלתי נפרד, ועל כן גם בשלישי הבא ייערך אחד כזה, במתמטיקה


משרד החינוך הודיע, כי רוב מכריע של התלמידים בכיתות ה' ו-ח' נבחן היום במבחני המיצ"ב בשפה אנגלית, מעל לכ־85% נוכחות.

בית הדין לעבודה קבע כי המיצ"ב מהווה חלק בלתי נפרד מהפעילות הלימודית של בית הספר, ועל כן ימשיך להתקיים כסדרו גם ב־21 במאי (יום שלישי הבא) במקצוע מתמטיקה. לצד זה, משרד החינוך בוחן מודלים חלופיים להערכה של  בתי הספר, ובתוך כך יצא לדרך עם עבודת הצוות המקצועי בו יושבים מומחים לחינוך ונציגי מנהלי בתי ספר.

במקביל, קיים המשרד הליך היוועצות ציבורי לקבלת תובנות בהיקף רחב, בין היתר באמצעות אתר התייעצות אינטרנטי,  קבוצות דיון בהשתתפות הורים, תלמידים וצוותי חינוך והתייעצות עם מומחים.

אולי גם זה יעניין אותך

ד"ר סער הראל, מנהל המחוז ציין: "אני רואה חשיבות לתהליך ההערכה החיצונית, תהליך המדייק את מידת האחריות, השקיפות ומחדד את המעקב אחר השינויים אותם עוברת מערכת החינוך על רמותיה השונות, זאת לצד טיפוח תרבות ההערכה פנימית בית ספרית לבחינת התהליכים המתרחשים במוסד החינוכי בהקשר הייחודי שלו ובהתאם לכך לקדם בו את התערבויות פדגוגיות.

אני שמח כי ההורים הבינו את חשיבות כלי זה והמיצ"ב במחוז חיפה עבר באופן חלק וללא שיבושים. בנוסף, בימים אלו יחל תהליך היוועצות עם הורים, מנהלים, מורים, תלמידים בעניין. תודה למנהלים ולצוותי החינוך על עבודה חינוכית במיטבה לאורך השנים".

תגובות:
עוד ניוזים בשבילך