עיריית הרצליה עתרה הבוקר לבג"ץ בנושא חוק המרכולים

אין עילה להתערבותו של השלטון המרכזי באוטונומיה של הרשות המקומית. כך על פי העתירה שהגישה הבוקר עיריית הרצליה לבג"ץ


עיריית הרצליה הגישה היום (שלישי, 2.10) עתירה לבג"ץ על מנת שיוציא צו על תנאי ויורה לשר הפנים לנמק מדוע לא תבוטל החלטתו לסרב לאשר את חוק העזר להרצליה (פתיחת עסקים וסגירתם) התשע"ח-2017 המוכר כחוק המרכולים, או לחילופין מדוע לא תבוטל החלטתו הנ"ל.

אולי גם זה יעניין אותך

בעתירה צוין בין השאר כי: "חוק העזר להרצליה (פתיחת עסקים וסגירתם), התשע"ח – 2017, שאושר ע"י מועצת העירייה, קבע כי האיסור על פתיחת בתי עסק יעמוד בעינו, אך בשינויים מחייבים. משמע, כי יותרו פתיחתם של בתי עסק בסיווג מסוים ובמתחמים מוגדרים, באופן המשמר את הסטטוס קוו הקיים בעיר, והעיקר – באופן מידתי המתחשב בציבורים השונים".
עוד נכתב בעתירה כי: "סירוב השר לאשר את חוק העזר, אישש את החשש שהוביל לתיקון חוק העזר, כאשר – עקב אופן פרשנותו של שר הפנים לתיקון שבפקודת העיריות – נשללו מידי העירייה סמכויותיה הבסיסיות להסדיר את ההתנהלות ב-ד' אמותיה".
"אין חולק כי קביעת אופי השבת במרחב הציבורי הינו נושא מורכב ורגיש", ציינה עוד העירייה בעתירה, "אך למרות זאת מתן הסמכות בידי הרשות המקומית אין בה כדי להשפיע על השלטון המרכזי (המיוצג נאמנה על ידי שר הפנים) ולא זאת בלבד אלא שחוק העזר, בהגדרתו אינו יכול לחרוג מעבר לגבולותיה של העיר הרצליה. זאת ועוד, רגישותו של תחום מסוים אינה יכולה להוות עילה להתערבותו של השלטון המרכזי באוטונומיה של הרשות המקומית".

תגובות:
עוד ניוזים בשבילך