טביעת הרגל האקולוגית של נתניה

במסגרת הטמעת תוכנית פורום 15 של מרכז שלטון מקומי "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה", הכשירה עיריית נתניה באמצעות אגף איכות הסביבה, 19 רפרנטים מאגפי העירייה השונים לקידום והטמעת נושאים סביבתיים


עיריית נתניה, החברה בפורום ה-15, וחתומה על האמנה להפחתת זיהום אוויר והגנת האקלים, הצטרפה בשנת 2018 לתוכנית הפורום "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה", שאף אושרה במרץ 2018 במועצת העיר.

מטרת התוכנית,  ליישם עקרונות של ניהול בר-קיימא, לטובת שיפור איכות החיים ואיכות סביבת המגורים של התושבים בנושאים כגון: בנייה ירוקה, שטחים פתוחים, תחבורה מקיימת, צרכנות נבונה, חיזוק כלכלה מקומית ועוד.

אולי גם זה יעניין אותך

במסגרת זו הוכשרו עובדים מאגפי העירייה השונים: חינוך, רווחה, הנדסה ותשתיות, נכסים, כספים, גנים ונוף, פיקוח, בטיחות, מחשוב ותפעול בליווי חברת קומיוניטי במהלך 6 מפגשים ונחשפו לתכנים של טביעת הרגל האקולוגית, ים וחופים, פסולת, תחבורה מקיימת, בזבוז מזון, התייעלות אנרגטית, ואף יצאו לסיורים מעוררי השראה. העובדים הכירו פרקטיקות שיושמו במדינות וברשויות אחרות, ואף הציעו צעדים אופרטיביים לשינוי.

השבוע התקיים טקס קבלת התעודות במעמד נציגי פורום ה-15 מאיה קרבטרי ותמר שטרצר, וראש מינהל תפעול – ליזי אורון, שהביעו הערכה רבה לעשייה העירונית הסביבתית.

העובדים שהוכשרו יהיו חלק מוועדת ההיגוי העירונית, ובה יעלו את הנושאים אותם ירצו לקדם במסגרת תכניות העבודה של האגפים השונים.

 

צילום: אגף איכות הסביבה בעיריית נתניה

תגובות:
עוד ניוזים בשבילך