ניסה להתחמק ממעצר בגין סחר בסמים, כשטען שהיה במגע עם חולה. ואז נתפס על…הפרת בידוד ונעצר

ידה הארוכה של משטרת ישראל הצליחה למנוע כניסתו של מפר בידוד ישראלי ללונדון והחזרתו המיידית ארצה, זאת אחרי שניסה לחמוק ממעצר בגין סמים וטען שהוא חייב בבידוד


תגובות:
עוד ניוזים בשבילך