תיק החקירה נגד הרופאים מאיכילוב שנחשדו בשוחד נסגר היום

הפרקליטות הודיעה היום לרופאים שלמה קונסטנטיני צביקה רם ויוסף רז, שהואשמו בלקיחת שוחד מ"תיירי מרפא", כי התיק נגדם נסגר


פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) הודיעה היום לבאי כוחם של פרופ' שלמה קונסטנטיני, פרופ' צביקה רם וד"ר יוסף פז, רופאים בכירים מבית החולים איכילוב, כי לאחר הליך שימוע החליטה הפרקליטות לסגור את תיק החקירה נגדם בחשד לעבירות שוחד.

החשדות שעלו מהתיק, בתמצית, הם כי במהלך השנים 2013-2011, במקרים שונים ונפרדים, דרשו וקיבלו שלושת הרופאים הבכירים, סכומי כסף (כעשרות אלפי שקלים) ממספר "תיירי מרפא",  אשר הגיעו לישראל לצורך ניתוח, בתמורה לכך, שאותם רופאים יהיו אלו שינתחו בפועל את התיירים בבית החולים איכילוב. וזאת לכאורה בניגוד לנהלי בתי החולים הציבורים – ובכלל זה בית החולים איכילוב – האוסרים על קבלת שכר בתמורה להבטחת זהות המנתח.

במהלך החקירה הרחבה והמקיפה שניהלו היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, משטרת ישראל ויחידת יהלום ברשות המיסים, נגבו עשרות רבות של עדויות ונתפסו אלפי מסמכים רלבנטיים וחומרי מדיה דיגיטלית. החקירה לוותה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי). עם סיום החקירה, באפריל 2016 הועבר התיק לבחינת הפרקליטות.

אולי גם זה יעניין אותך

לאחר בחינת החומר וכתיבת חוות דעת עובדתיות ומשפטיות, וחרף מורכבות ראייתית לא מבוטלת הנובעת מהיעדר אסדרה בתחום תיירות המרפא בתקופה הרלבנטית ומסיבות נוספות, סברה הפרקליטות בשעתו כי נתגבשה תשתית ראייתית מספקת החוצה את רף הסיכוי הסביר להרשעה לגבי כל אחד משלושת הרופאים, לפי חלקו, ולכן הם זומנו לשימוע.

לאחר שמיעת טיעוני באי כוח החשודים בשימוע, בחינתם ושקילתם, וכן הצגת ראיות חדשות ומשמעותיות מטעם ההגנה, הגיעה הפרקליטות למסקנה, כי לא יעלה בידה להוכיח במידה הנדרשת בפלילים, כי התשלום ניתן לרופאים החשודים בעד הבטחת זהות הרופא המנתח, כפי שסברה בתחילה.

הפרקליטות שוכנעה כי לא ניתן יהיה לשלול את טענת ההגנה, כי מכלול הראיות- ובכללן הראיות החדשות שנוספו בשימוע – עשוי ללמד, כי הרופאים החשודים קיבלו תשלום באופן פרטי בעד ליווי ויעוץ רפואי נוסף, לתיירי המרפא, זאת שלא בזיקה לתפקידם הציבורי.  ברקע ההחלטה נלקח בחשבון המצב לפיו רשויות המדינה נמנעו משך שנים רבות מאסדרת תחום תיירות המרפא, באופן שיצר עמימות באשר לגבולות האסור והמותר בתקופה הרלבנטית לחשדות.

לאחרונה נכנסו לתוקף תקנות בריאות העם (כללים לעניין המשך טיפול רפואי שלא במימון ציבורי לאחר טיפול רפואי במסגרת שירות מרפאה ציבורי או שירות מרפאה קהילתי), וחוק תיירות מרפא הקובעים במפורש את גבולות הפעולה בתחום תיירות המרפא.לאחר שקילה מחודשת של המסד הראייתי, העובדתי והמשפטי, החליטה הפרקליטות כאמור, לסגור את תיק החקירה.

תגובות:
עוד ניוזים בשבילך